Symptomen van slokdarmkanker

Alle hier gegeven informatie is slechts van algemene aard, tumortherapie hoort altijd in de handen van een ervaren oncoloog!

Wat zijn de symptomen van slokdarmkanker?

De symptomen van slokdarmkanker verschijnen erg laat en zijn meestal niet specifiek. Met name slikproblemen (dysfagie) is een vrij typisch symptoom, maar treedt pas in een laat stadium van de ziekte op. Omdat de slokdarm een ​​zeer elastisch hol orgaan is, treedt de slikmoeilijkheid alleen op als de tumor al met meer dan de helft van de binnendiameter van de slokdarm is versmald. Iets eerder, in sommige gevallen, kan verhoogde speekselvloed (hypersalivatie) indicatief zijn.

Patiënten klagen zelden over pijn bij het slikken (odynofagie). De pijn komt minder van de tumor zelf dan van een daarmee gepaard gaande ontsteking van de slokdarm (oesofagitis), die ontstaat wanneer de tumor het omliggende slijmvlies irriteert.

Als de tumor groter is, kan het voedsel zich vóór de vernauwing ophopen, waardoor een gevoel van druk ontstaat. Als het voedsel na een tijdje wordt overgegeven, verdwijnt het gevoel van druk meestal.

Vooral bij hooggelegen tumoren kan voedsel terugvloeien in de mondholte (regurgitatie). Vooral 's nachts bestaat het risico dat de chymus in de longen wordt ingeademd en dat er dan gevaarlijke longontsteking (aspiratiepneumonie) ontstaat.

Veel van deze symptomen komen ook voor bij keelkanker.
Lees hier meer over op: Welke symptomen duiden op keelkanker?

Figuur slokdarm
 1. slokdarm
  (Nekgedeelte) -
  Slokdarm, pars cervicalis
 2. Neusholte - Cavitas nasi
 3. Mondholte - Cavitas oris
 4. Luchtpijp (ongeveer 20 cm) - Luchtpijp
 5. slokdarm
  (Borstgedeelte) -
  Slokdarm, pars thoracica
 6. slokdarm
  (Abdominale sectie) -
  Slokdarm, pars abdominalis
 7. Maag ingang -
  Cardia
 8. Maag lichaam -
  Corpus gastricum
 9. Keel -
  Keelholte
 10. Schildklier -
  Glandula thyroidea

Een overzicht van alle Dr-Gumpert-afbeeldingen vindt u op: medische illustraties

Er kan nog steeds doffe pijn achterblijven Borstbeen (retrosternale pijn) optreden in de Borst (thorax) en de Actie kan uitstralen.

In de late stadia kan het zijn dat voedselopname niet meer mogelijk is, waardoor patiënten veel afvallen. Om het nog erger te maken, de tumor op zichzelf een Gewichtsverlies (tumorcachexie), zodat adequate voeding voor de patiënt het belangrijkste doel van de therapie is.

Als de tumor in een laat stadium zich zo ver in de buurt uitbreidt, kan dit de nabijgelegen tumor beïnvloeden Terugkerende zenuw (terugkerende zenuw), die de stembandenfunctie, attack enzovoort bestuurt heesheid leiden.

Ook de zenuw die de functie van het middenrif regelt (Middenrifzenuw), kan worden beschadigd door de tumor, dus het kan permanent worden hik (Singultus) kan komen.

Als de tumor zich al in het terminale stadium bevindt, kan de tumormassa ervoor zorgen dat deze significant wordt Pijn komen. In het bijzonder zijn Botmetastasen bekend om het veroorzaken van bijzonder ernstige pijn. Deze moeten bijzonder consequent worden behandeld met sterke moppenmedicijnen.