Hersenmetastasen

invoering

EEN Afwikkeling van kankercellen in het hersenweefsel Hersenmetastasen gebeld. Er wordt onderscheid gemaakt tussen kankercellen die in de hersenen zelf ontstaan ​​(Hersentumor) en cellen geproduceerd door kwaadaardige tumoren buiten de hersenen uitgaan (hersenmetastasen). Zijn tumoren die vaak hersenmetastasen vormen Longkanker, Borstkanker, kwaadaardig melanoom en Niercelcarcinoom. Meer dan de helft van alle tumoren in de schedel zijn hersenmetastasen Bij ongeveer 10 tot 30 procent van de volwassenen met kwaadaardige tumoren zijn hersenmetastasen te detecteren.

Er is ook een onderscheid tussen solitaire hersenmetastasenwaarbij sprake is van slechts één hersenmetastase en geen verdere kolonisatie van kankercellen (metastasen) op andere plaatsen in het lichaam. Anders dan dat enkelvoudige hersenmetastasen (Individuele hersenmetastasen, verdere uitzaaiingen in andere delen van het lichaam zijn aanwezig) en meerdere hersenmetastasen (verschillende tumoren in het hoofd). Hersenmetastasen zijn meestal in het gebied van de Cerebrum gelokaliseerd, in zeldzame gevallen kunnen ze ook in Cerebellum en in Hersenstam optreden.

In het gebied van de hersenen zijn hersenmetastasen de meest voorkomende kwaadaardige (kwaadaardige) tumoren. Je drukt jezelf uit via een Verscheidenheid aan symptomen hoe hoofdpijn, Epileptische aanvallen, symptomen van neurologisch falen (bijv. verminderd gezichtsvermogen) of Persoonlijkheid verandert. Bij ongeveer een op de tien patiënten wordt kanker vastgesteld als zich hersenmetastasen hebben gevormd, symptomen en klachten (bijv. A epileptische aanval) oorzaak.

De behandeling van hersenmetastasen is van veel factoren afhankelijk; in de meeste gevallen is de prognose voor hersenmetastasen nogal ongunstig, aangezien de aanwezigheid van hersenmetastasen altijd een vergevorderd stadium van een tumorziekte betekent.

Verschijning

Hersenmetastasen zijn kolonisaties van kanker andere orgels. Dit betekent dat de kanker oorspronkelijk een zogenaamd Primaire tumor begon in lichaamsweefsel buiten het centrale zenuwstelsel. Als individuele cellen van deze primaire tumor losraken, kunnen ze migreren door het lichaam (bijvoorbeeld via de Bloedstroom) en vestigen (metastaseren) elders en vermenigvuldigen daar. Gebeurt dit in de hersenen, dan spreekt men van een hersenmetastase. De exacte mechanismen achter de ontwikkeling van een metastase zijn nog niet volledig onderzocht. Ook het feit waarom bijvoorbeeld Borst- of longtumoren vaak metastaseren en andere tumoren laten niet zien dat deze neiging nog niet definitief is opgehelderd.

Dus bevatten hersenmetastasen geen zenuwcellen, maar zijn samengesteld uit een weefsel dat lijkt op dat van de primaire tumor. Omdat de cellen echter gedegenereerde kankercellen zijn, is het soms niet mogelijk om met behulp van een microscoop de locatie van de primaire tumor in het lichaam te bepalen. Dus hersenmetastasen zijn secundaire hersentumoren. Hiervan moeten "echte" hersentumoren worden onderscheiden die rechtstreeks afkomstig zijn uit het hersenweefsel.

Symptomen

De symptomen die worden veroorzaakt door hersenmetastasen zijn in het begin vaak erg onspecifiek en zijn te wijten aan de toenemende intracraniale druk (zie ook: Intracraniële druk) geactiveerd. Alleen wanneer gevoelige hersengebieden zijn aangetast of wanneer de metastase is voortgeschreden, kunnen de symptomen specifieker worden toegewezen aan een ziekte met hersenmetastasen.

In ongeveer een derde van de gevallen veroorzaken hersenmetastasen symptomen voordat de primaire tumor (bijvoorbeeld longkanker) zelfs maar ontdekt is. Soms is het ondanks intensief zoeken zelfs onmogelijk om de primaire tumor te achterhalen. In deze gevallen spreekt men van een zogenaamd Kanker van onbekend primair (KOP). Ook komt het voor dat hersenmetastasen jaren later optreden na het ontstaan ​​en behandelen van de primaire tumor. De symptomen die worden veroorzaakt door hersenmetastasen verschillen doorgaans niet van de symptomen van een kwaadaardige hersentumor (bijv. Glioblastoom). Vaak groeien hersenmetastasen erg snel en veroorzaken ze zwelling van het omliggende weefsel (perifocaal oedeem), die, indien onbehandeld, leidt tot een levensverwachting van enkele weken tot enkele maanden.

Het meest voorkomende symptoom van hersenmetastasen is hoofdpijn. Deze worden veroorzaakt doordat de uitzaaiingen en de toenemende zwelling van het weefsel een ruimtebesparend effect uitoefenen, waardoor de pijngevoelige hersenvliezen worden uitgerekt en geïrriteerd.

Afhankelijk van de locatie van de hersenmetastasen kunnen verschillende andere neurologische symptomen optreden. Afhankelijk van waar de hersenmetastase zich heeft gevestigd, symptomen zoals:

 • epileptische aanvallen
 • Zintuiglijke stoornissen
 • Spraakstoornissen
 • Gezichtsvelddefecten
 • Symptomen van verlamming (Paresis)

komen. In sommige gevallen zijn er persoonlijkheids- en stemmingswisselingen (als de hersenmetastasen zich in de frontale kwab bevinden), wat meestal wordt herkend door vrienden en familieleden. Psychologische veranderingen bij een persoon kunnen ook het gevolg zijn van hersenmetastasen, ook wel organisch psychosyndroom of delier genoemd en kunnen zich uiten in paranoïde of agressieve kenmerken. Als de hersenmetastasen zich in het cerebellum of in de hersenstam bevinden, zijn ze vaak merkbaar door symptomen als duizeligheid, ataxie (problemen met coördinatie van bewegingen) of hersenstamsyndromen.

U vindt meer informatie onder ons onderwerp: Hersentumor tekenen.

Aangezien de groei van hersenmetastasen in de meeste gevallen leidt tot een verhoging van de intracraniale druk, kunnen symptomen optreden als apathie, vermoeidheid en verminderd bewustzijn. In de late fase van een ziekte met hersenmetastasen kan onverzadigbaar braken of coma optreden. Deze symptomen hebben een zeer slechte prognose.

Lees meer over het onderwerp: Cerebrale bloeding coma

diagnose

Als neurologische symptomen optreden, moet meestal rekening worden gehouden met de mogelijke aanwezigheid van onder meer hersenmetastasen. Een oriënterend klinisch onderzoek geeft de eerste indicaties van mogelijke neurologische gebreken. Er wordt bijvoorbeeld gekeken of Intracraniële druk teken (bijv. een congestieve papilla, zwelling van het uitgangspunt van de oogzenuw van de oogbal), centrale verlamming of Craniale zenuwfalen bestaan. Bij het praten met de dokter treden psychologische veranderingen op, vertraagde reactietijden of Stoornissen in ervaring Aan.
Aangezien het klinisch onderzoek alleen aannames kan doen over de oorzaak van de symptomen, volgt in de meeste gevallen een beeldvormende diagnose. EEN MRI van de hersenen (Nucleaire spin) is bijzonder geschikt voor Hersenmetastasen te representeren.

Maar ook een computertomografiecomputertomografisch onderzoek van het hoofd (cCT) of de Onderzoek van het Zenuwwater (Cerebrospinale vloeistof) kan onder bepaalde omstandigheden nuttig zijn.

In principe moet bij het detecteren van hersenmetastasen de primaire tumor worden geïdentificeerd die tot de uitzaaiingen in de hersenen heeft geleid. Meestal de hele lichaam met de hulp van röntgen, EchografieUltrasoon en beeldvormingsprocedures (bijvoorbeeld CT, MRI).

voorspelling

De Prognose voor hersenmetastasen wordt beïnvloed door vele factoren, waardoor het vaak niet mogelijk is een algemene uitspraak te doen over de levensverwachting. De leeftijd van de getroffene, het tijdsinterval tussen het ontstaan ​​van de primaire tumor en de hersenmetastasen, het aantal, de locatie en de grootte van de hersenmetastasen en enkele andere factoren zijn van invloed op de prognose. In feite is het Algehele prognose voor hersenmetastasen vrij slecht. Onder bepaalde omstandigheden kan de aanwezigheid van een hersenmetastase leiden tot een snelle verslechtering van de aandoening tot aan een plotselinge dood, zoals bijvoorbeeld een bloeding in een hersenmetastase. Hersenmetastasen die voorkomen in de fossa posterior (in het gebied van de Cerebellum of des Hersenstam) gelokaliseerd zijn, kan leiden tot een zogenaamde hersenbeknelling en dus tot de dood, zelfs bij een kleine toename in grootte.

De prognose voor hersenmetastasen kan worden bepaald door a optimale therapie worden verbeterd. De therapie richt zich met name op het verbeteren van de kwaliteit van leven door het verlichten van symptomen en klachten. Een verlenging van de overleving is er alleen in geïsoleerde gevallen enkele maanden tot een paar jaar mogelijk.

Cursus

Het verloop van de symptomen veroorzaakt door de hersenmetastasen is grotendeels onafhankelijk van de ontwikkeling van de Primaire tumor.
Het kan zijn dat ondanks een goede behandeling van de primaire tumor, de symptomen van de hersenmetastasen voortschrijden.
Het optreden van hersenmetastasen is echter altijd een indicatie van een vrij vergevorderd stadium van de primaire tumor. Vaak zijn de hersenmetastasen ook de levensbeperkende factor van een ziekte.

Bovendien zijn de symptomen die worden veroorzaakt door de neurologische storingen vaak veel stressvoller dan de andere bijwerkingen van kanker. Alleen symptomen zoals Epileptische aanvallen of Persoonlijkheid verandert in een toch al emotioneel stressvolle tijd zijn vaak erg beperkend.
De slechte prognose voor hersenmetastasen hangt ook samen met het feit dat ze vaak maar heel slecht of helemaal niet te behandelen zijn. Een operatie is vaak niet mogelijk vanwege de locatie en het aantal uitzaaiingen, of simpelweg niet haalbaar vanwege de toestand van de patiënt.

Voor een OP spreekt b.v. de aanwezigheid van slechts één of minder, zeer grote hersenmetastasen en een grote kans om de onderliggende ziekte te kunnen behandelen.
Zelfs bij zeer sterke symptomen is de kans groter dat een operatie wordt overwogen. Als een operatie niet mogelijk is, kunnen de symptomen worden verlicht en kan de levensduur worden verlengd als onderdeel van een palliatieve aanpak met behulp van de radiotherapie succes.
De tumorcellen worden gebombardeerd met hoogenergetische straling.

Dit kan het tumorweefsel gedeeltelijk vernietigen of in ieder geval de groei ervan remmen. Bestralingstherapie wordt door velen echter als zeer ongemakkelijk en stressvol ervaren.
Bovendien reageren niet alle tumorweefsels op straling. Daarom moet u zich afvragen in hoeverre deze korte langere levensduur u waard is.
Enkele symptomen, zoals Aanvallen kunnen op zijn minst enigszins worden verlicht met medicatie zonder straling. De toediening van cortisonpreparaten helpt in ieder geval om de symptomen te verlichten vanwege hun decongestivum effect. Gedeeltelijke weide kan ook een zijn chemotherapie veelbelovend zijn. Vooral met Testiculaire kanker Dit betekent dat in sommige gevallen nog genezing kan worden bereikt ondanks de aanwezigheid van hersenmetastasen.

Borstkanker als primaire tumor

Borstkanker vertegenwoordigt de op een na meest voorkomende van de typische primaire tumoren, die kunnen leiden tot hersenmetasen.
De hersenmetastasen komen vooral voor bij de zogenaamde oestrogeenreceptor-negatieve vormen van borstkanker.

Zoals in het algemeen zijn ook hier de hersenmetastasen erg ongunstig Voorspellingsfactor voor verdere overleving Een vroege diagnose en een kleine omvang van de hersenmetastasen kunnen de prognose echter licht verbeteren.
Als neurologische symptomen optreden bij een bekende of reeds onbehandelde borstkanker, moet het optreden van hersenmetastasen altijd worden uitgesloten.
Individuele metastasen worden meestal verwijderd door middel van neurochirurgie en de hersenen worden vervolgens als geheel of in de vorm van radiochirurgie bestraald. Straling helpt vooral om de symptomen onder controle te houden, maar heeft helaas weinig effect op de overleving. Naast de combinatie met een operatiekamer, kunnen sommige radiotherapieconcepten ook individueel worden toegepast.

Met name radiochirurgie maakt grote vorderingen. In sommige gevallen kan de toediening van chemotherapeutica ook de groei van de metastasen helpen vertragen of de symptomen verbeteren.

andere onderwerpen

Mogelijk bent u ook geïnteresseerd in de volgende onderwerpen:

 • Hersentumor
 • Anatomie hersenen
 • Hersenbloeding
 • hoofdpijn
 • beroerte
 • hoge bloeddruk
 • Spraakstoornis
 • Verhoogde intracraniale druk