Aspiratie van het beenmerg

definitie

Een beenmergpunctie is een invasieve procedure waarbij met behulp van een speciale naald of punch een weefselmonster uit het beenmerg wordt genomen. Het monster wordt door de naald gezogen, ofwel vanuit de bekkenkam of het borstbeen en bevat cellen van het bloedproducerende systeem en het immuunsysteem. Het kan vervolgens worden onderzocht met een microscoop of beoordeeld met behulp van een immunohistochemische analyse. Beenmergpunctie wordt vaak gebruikt om ziekten zoals leukemie te diagnosticeren of, zeldzamer, om ziekten te behandelen.

Indicaties voor aspiratie van het beenmerg

De indicaties voor het uitvoeren van een beenmergpunctie zijn zeer divers. De meeste indicaties hebben echter betrekking op ziekten van het bloedvormende systeem of ziekten van de cellen van het immuunsysteem.

Verder moet er onderscheid gemaakt worden of een ziekte al aanwezig is en de punctie wordt gebruikt voor verdere diagnostiek of dat een ziekte wordt vermoed en de punctie dient ter verduidelijking. Een beenmergpunctie kan ook worden gebruikt om de voortgang van sommige ziekten te volgen.

Als een ziekte moet worden bevestigd en verder moet worden verhelderd door een beenmergpunctie, zijn er meestal te veel of te weinig cellen van het bloedvormende systeem of van het immuunsysteem. Dit is bijvoorbeeld Agranulocytose of Granulocytopenie gebeld. Ook een Trombocytose of Trombocytopenie kan bestaan. Dit heeft alleen invloed op een groep cellen. Als alle cellen in het beenmerg zijn aangetast, spreekt men van één Pancytopenie.

Als daarentegen leukemie wordt vermoed, wordt de ziekte eerst gediagnosticeerd door een beenmergaspiratie. Bovenal moet rekening worden gehouden met de cellen van het immuunsysteem die structurele veranderingen kunnen vertonen. Dit betreft bijvoorbeeld de ziekten van chronische myeloïde leukemie of de chronische lymfatische leukemie. Op deze manier kan ook de acute vorm van de ziekte worden herkend.

Lees meer over het onderwerp: Hoe herken je leukemie?

Bovendien, als een lymfoom of een botmetastase van een kankerfocus wordt vermoed, wordt een beenmergaspiratie uitgevoerd.

De punctie wordt uitgevoerd om de voortgang van chronische bloedarmoede of leukemie te volgen.

Soms komt het ook voor dat via de procedure stamcellen moeten worden verkregen, die belangrijk zijn voor de behandeling van sommige andere ziekten. Dit geval is echter vrij zeldzaam.

Een punctie wordt ook uitgevoerd als er een andere ziekte wordt vermoed, zoals veranderingen in de botstructuur, hoge calciumspiegels of een overactieve schildklier. Dit is ook vrij zeldzaam.

voorbereiding

De basis van een succesvolle beenmergpunctie is de medische discussie aan het begin van de samenwerking tussen arts en patiënt. In dit gesprek, dat meestal enkele dagen voor de beenmergaspiratie plaatsvindt, worden de belangrijke punten voor de procedure verduidelijkt. Hieronder vallen ook relevante eerdere ziekten zoals een bloedstollingsstoornis, het gebruik van bepaalde medicijnen zoals bloedverdunners of stoffen die schadelijk zijn voor het beenmerg, familiale aandoeningen en allergieën of intoleranties.

Mogelijk moet u stoppen met het innemen van een deel van de medicatie of verdere voorbereidingen treffen. Er wordt dan een nieuwe afspraak gemaakt. Nuchterheid over eten en drinken is niet nodig.

Procedure / uitvoering

Als alle problematische medicatie is stopgezet vóór de punctie, kan het normale prikproces beginnen. Hiervoor krijgt de te prikken persoon meestal vooraf een kalmerend middel en pijnstiller. Het kalmeringsmiddel is bedoeld om ervoor te zorgen dat er tijdens de ingreep minder problemen ontstaan ​​door beweging, angst en dergelijke. De pijnstiller is bedoeld om de pijn te verlichten die optreedt na de beenmergaspiratie.

Alle materialen die nodig zijn voor het lek zijn ook opgemaakt. Aangezien het risico op infectie zeer hoog is bij beenmergaspiratie, is het essentieel om voor steriele werkomstandigheden te zorgen. Ook hiervoor worden speciale voorzorgsmaatregelen genomen.

Vervolgens wordt een plaatselijke verdoving gebruikt. Dit verdovingsmiddel wordt onder steriele omstandigheden met behulp van een injectiespuit in de huid toegediend. Het moet rond het hele gebied worden geplaatst waar de punctie later zal plaatsvinden, zodat er hier geen pijn is tijdens het prikken en verwijderen van beenmerg.

Lees meer over het onderwerp: Plaatselijke verdoving

Als de plaatselijke verdoving eenmaal effectief is, kan de punctie beginnen, ook onder steriele omstandigheden. Om beenmerg van de bekkenkam te verwijderen, moet de patiënt op de andere kant gaan liggen. Bij een lekke band aan de rechterkant ligt de patiënt aan de linkerkant. Bovendien moeten de benen licht gebogen zijn. Wanneer beenmerg uit het borstbeen wordt verwijderd, ligt de patiënt op zijn rug.

De punt van de naald of pons wordt vervolgens door de huid en de buitenste botlaag geduwd totdat deze het beenmerg bereikt. Hier worden verschillende pogingen gedaan om het beenmerg op te zuigen. Dit kan pijnlijk zijn, maar is meestal succesvol. De componenten zoals cellen, bloed en vet worden opgenomen. Dit duurt maar een paar minuten.

Nadat de naald of pons is verwijderd, wordt een licht compressieverband aangebracht. Bovendien moet u het komende kwartier niet veel bewegen. Over het algemeen laat een rustdag goede resultaten zien. Beide zijn bedoeld om postoperatieve pijn te verminderen, aangezien dit betekent dat er minder bloed in het weefsel komt. Een hoge mate van reinheid moet in acht worden genomen om infectie niet te bevorderen. De beperkingen waren binnen twee weken volledig verdwenen.

Lees meer over het onderwerp: Pijn therapie

Het weefselmonster wordt aan het laboratorium of aan de patholoog gegeven en daar onder de microscoop of immunohistochemisch beoordeeld.

Heb ik anesthesie nodig? (0,25)

Algemene anesthesie is niet absoluut noodzakelijk voor een beenmergaspiratie. Dit kan echter gebeuren bij grote angsten of andere indicaties. Meestal wordt echter geprobeerd dit te omzeilen, aangezien algehele anesthesie een enorme belasting voor het lichaam is. Bij mensen die al een immunodeficiëntie hebben, kan dit nog ingrijpender zijn.

Lees meer over: Risico's van anesthesie

In plaats van algehele anesthesie wordt getracht de pijn te voorkomen met behulp van lokale anesthesie. Hiervoor wordt met een injectiespuit een verdovingsmiddel in het gebied van de latere punctie geïnjecteerd, wat na korte tijd in werking treedt.

Hoe pijnlijk is een beenmergpunctie?

Een beenmergpunctie kan voor sommige mensen erg pijnlijk zijn. Deze pijn is echter van korte duur en zal niet langer duren. Gewoonlijk is de pijn van een beenmergpunctie echter mild tot onbestaande. Omdat de toediening van een kalmeringsmiddel en een tablet om de pijn te verlichten de pijnbeleving van meet af aan dempt, mag de stress niet te hoog zijn.

Gewoonlijk wordt de toediening van het plaatselijke verdovingsmiddel als enigszins pijnlijk beschreven, aangezien het met behulp van een injectiespuit in een niet-verdoofd deel van de huid wordt toegediend. Het lek is echter de stap die de meeste pijn veroorzaakt. Door deze anesthesie zijn de verdere stappen in het proces voorlopig niet waarneembaar. Dit betekent dat zelfs een eventueel noodzakelijke kleine huidincisie niet opgemerkt zal worden. Het bot doorboren met de naald of stoot veroorzaakt ook geen pijn, aangezien er geen pijnreceptoren in het bot zitten.

De grootste pijn bij het opzuigen van het beenmerg kan nu optreden wanneer het beenmerg wordt aangezogen. Omdat het meerdere keren wordt opgepakt, kan het vaker pijnlijk zijn.

Nadat de punctie is uitgevoerd en er een compressieverband is aangebracht, nemen de pijnstillende stoffen langzaam af. Daarom is er lichte wondpijn in de loop.

Lees meer over het onderwerp: Pijnbehandeling of postoperatieve pijn

Duur van pijn

De duur van de pijn die wordt veroorzaakt door een beenmergpunctie is meestal van korte duur. Achteraf gezien kan er echter meer langdurige pijn optreden. Het aanbrengen van de plaatselijke verdoving is slechts korte tijd pijnlijk. De meest ernstige pijn die wordt veroorzaakt door het opzuigen van het beenmerg kan enkele seconden aanhouden. Deze komen meerdere keren voor door herhaaldelijk afzuigen, maar nemen ook snel af. Post-bloeden of bloeden kan ook lichte pijn veroorzaken. Het zou niet langer dan twee weken moeten aanhouden en zou moeten verdwijnen als de blauwe plek geneest.

Lees meer over het onderwerp:

  • Hoe behandel je een blauwe plek?
  • Blauwe vlek zal niet verdwijnen - wat kan ik doen?

evaluatie

Het weefselmonster van een beenmergpunctie wordt in het laboratorium geëvalueerd. Om dit te doen, wordt een deel van het monster op een dia uitgespreid. De cellen van het beenmerg kunnen onder de microscoop worden onderzocht op grootte, beschadiging en andere parameters. Ook wordt vaak een immunohistochemisch onderzoek uitgevoerd. Bijzondere kenmerken van de cellen zijn gemarkeerd met fluorescerende stoffen. Dit is gemakkelijk te bekijken onder een speciale microscoop. Dit geeft u zeer specifieke informatie die informatie kan geven over ziekten. Een test op bacteriën komt minder vaak voor.

Hoe snel krijg je het resultaat?

De tijd die nodig is om een ​​vondst te vinden, kan variëren. Afhankelijk van de vraag waarmee het beenmergaspiraat naar het laboratorium of de patholoog is gestuurd, is het mogelijk dat een uitslag pas binnen twee dagen of maximaal vier weken beschikbaar is.

Bevestiging van bijvoorbeeld leukemie kan in korte tijd worden gedaan. Hiervoor zijn geen verdere stappen nodig dan een microscopisch onderzoek. Voor sommige onderzoeken, vooral de immunohistochemische en cytologische, is een groot aantal cellen nodig. Hiervoor kan het nodig zijn om de cellen van tevoren speciaal voor te bereiden en te vermenigvuldigen. Hierdoor kunnen, afhankelijk van het proces, enkele weken verstrijken voordat een definitief resultaat wordt bereikt.

Welke complicaties kunnen optreden?

Het verwijderen van beenmerg als onderdeel van een beenmergaspiratie brengt enkele risico's met zich mee. Sommige hiervan komen vaak voor. Deze zijn echter niet ernstig. De zeer invasieve procedure met een naald of stoot tot op het bot beschadigt sommige structuren die goed van bloed worden voorzien. Hierdoor komen bloedingen in het weefsel, blauwe plekken en secundaire bloedingen uit de wond relatief vaak voor. Deze komen vooral voor als het compressieverband niet goed op zijn plaats zit, te gemakkelijk vastzit of te vroeg wordt verwijderd. Te veel beweging na de punctie kan dit ook veroorzaken. Hoewel dit enigszins pijnlijk is, is het niet gevaarlijk. De positie is uiterlijk na twee weken genezen.

Lees meer over het onderwerp: Postoperatieve zorg of letsel aan zacht weefsel

Omringende structuren kunnen echter ook worden beschadigd door de naald of de pons. Zo kan een ander orgaan of zenuw beschadigd raken, wat verstrekkende gevolgen kan hebben zoals gedeeltelijke verlamming, verminderde gevoeligheid of bloeding. De kans hierop is echter laag.

De meest gevreesde is een infectie van het beenmerg na een beenmergpunctie. Indien onbehandeld, kan dit grote schade aanrichten en fataal zijn. Dit is vooral het geval als de getroffen persoon al schade aan het immuunsysteem vertoont. Een vroegtijdig opgespoorde infectie van het beenmerg is ook een ernstige ziekte en mag niet worden onderschat.

Lees meer over het onderwerp: Ontsteking in het bot

Looptijd

De hele duur van een beenmergpunctie, inclusief een informatief gesprek, vooronderzoek en het uitvoeren van de punctie, kan enkele dagen duren. Als er ook een gedetailleerd onderzoek wordt uitgevoerd door een laboratorium, kan het enkele weken duren voordat de definitieve resultaten worden behaald.

Kijk je echter alleen naar de duur van de ingreep met voorbereiding en daaropvolgende rustfase, dan duurt de ingreep meestal niet veel langer dan een uur. De daadwerkelijke punctie vertegenwoordigt niet eens de helft van de tijd, maar u moet uzelf nog steeds niet belasten op de dag van de operatie. De eigenlijke beenmergpunctie duurt tussen de tien en twintig minuten.

kosten

De zorgverzekeraar vergoedt de kosten van een beenmergpunctie. Een punctie van het beenmerg met een naald kost ongeveer 12 €, ongeacht of het wordt uitgevoerd in de bekkenkam of in het borstbeen. Daarentegen is beenmergpunctie met een stoot iets duurder. Dit brengt kosten met zich mee van circa € 17,5. Bij particulier verzekerden kan de arts eventueel een hoger tarief in rekening brengen. Naast deze kosten zijn er extra kosten voor lokale anesthesie, een kalmeringsmiddel en de daaropvolgende evaluatie in het laboratorium of door de patholoog. Dit kan de kosten vele malen verhogen.

Hoe lang zal ik daarna ziek zijn?

Na het uitvoeren van een beenmergpunctie is men meestal niet ziek, maar wordt men als gezond beschouwd wat betreft de punctie. Desalniettemin moet tot twintig minuten na de punctie een licht compressieverband worden gedragen om het risico op bloeding te minimaliseren. Bovendien moet het lichaam 24 uur na de beenmergaspiratie worden gespaard en mag er geen zwaar lichamelijk werk worden verricht.

Na het slikken van een kalmeringspil mag u 24 uur niet actief deelnemen aan het wegverkeer.

Om beenmerginfectie te voorkomen, moet er ook voor worden gezorgd dat de wond drie dagen schoon blijft en niet wordt gewassen.

Gewoonlijk wordt een beenmergpunctie uitgevoerd als onderdeel van een andere ziekte ter verduidelijking of ter verdere therapieplanning, daarom hangt de individuele gezondheidstoestand er natuurlijk ook sterk van af en moet deze in elk individueel geval door de behandelende arts worden beoordeeld.