Hersenstam

Synoniemen in de breedste zin van het woord

Truncus encephali

invoering

De hersenstam ook Truncus encepahli bestaat uit de volgende componenten:

 • Middenhersenen = mesencephalon
 • Afterbrain = metencephalon van bridge (pons) en cerebellum (cerebellum)
 • Langwerpige medulla = medulla oblangata

Algemeen

Van de Hersenstam van Hersenen omarmt dit van boven naar beneden Middenhersenen, de brug met IV Cerebrale ventrikel evenals grenzend eraan Cerebellum en onderaan dat uitgebreid merkdie in de Ruggengraat transformeert. De hersenstam bevat ook de hersenzenuwkernen van de derde tot en met twaalfde hersenzenuwen.

Middenhersenen

De middenhersenen in de hersenen zijn 1,5 tot 2 cm groot en splitsen zich van voren naar achteren op in de twee hersenbenen (Crura cerebri), de buurt (Tegmentum) en de plaat met vier heuvels (Tectum). De IV hersenzenuw (Trochlear zenuw) uit. Binnen in de aqueductus mesencephali (aquaeductus = waterpijp) als een verbinding van III. en IV ventrikel. Als verbinding met het cerebellum verlaten de benen van het bovenste cerebellum (Pedunculi cerebellares superiores) de middenhersenen.
Met betrekking tot de belangrijke kernen van de middenhersenen, de centrale grot grijs (Substantia grisea centralis = centrale grijze massa), het reticulaire formaat ("Webachtige formatie", zenuwcelnetwerk), de substantia nigra (zwarte substantie) met melaninehoudende zenuwcellen en de ijzerhoudende nucleus ruber (rode kern) bellen.
Verder vindt men de kernen van de III. en IV hersenzenuwen.

Lees ook ons ​​hoofdartikel: The Midbrain

brug

De Brug van de hersenen heeft een structuur vergelijkbaar met de middenhersenen (hersenstam): Brug voet (voorkant), Bridge kap (midden) en Velum medullare (achter; velum = zeil, medullare = medullair).
De brug heeft ook een verbinding met het cerebellum met de middelste cerebellaire benen (Pedunculi cerebllares medii).
De brugkap (hersenstam) bevat ook de Formatio reticularis, de Locus caeruleus evenals de hersenzenuwkernen van de hersenzenuwen V tot VIII.

Illustratie hersenen

Illustratie overzicht van de hersenen

Cerebrum (1e - 6e) = eindhersenen -
Telencephalon (Cerembrum)

 1. Frontale kwab - Frontale kwab
 2. Pariëtale kwab - Pariëtale kwab
 3. Achterhoofdskwab -
  Occipitale kwab
 4. Temporale kwab -
  Temporale kwab
 5. Bar - Corpus callosum
 6. Laterale ventrikel -
  Lateraal ventrikel
 7. Middenhersenen - Mesencephalon
  Diencephalon (8e en 9e) -
  Diencephalon
 8. Hypofyse - Hypofyse
 9. Derde ventrikel -
  Ventriculus tertius
 10. Brug - Pons
 11. Cerebellum - Cerebellum
 12. Middenhersenen watervoerende laag -
  Aqueductus mesencephali
 13. Vierde ventrikel - Ventriculus quartus
 14. Cerebellaire halfrond - Hemispherium cerebelli
 15. Langwerpige markering -
  Myelencephalon (Medulla oblongata)
 16. Grote stortbak -
  Cisterna cerebellomedullaris posterieur
 17. Centraal kanaal (van het ruggenmerg) -
  Centraal kanaal
 18. Ruggengraat - Medulla spinalis
 19. Externe cerebrale waterruimte -
  Subarachnoïdale ruimte
  (leptomeningeum)
 20. Optische zenuw - Optische zenuw

  Voorhersenen (Prosencephalon)
  = Cerebrum + diencephalon
  (1.-6. + 8.-9.)
  Achterhersenen (Metencephalon)
  = Brug + cerebellum (10e + 11e)
  Achterhersenen (Rhombencephalon)
  = Brug + cerebellum + langwerpige medulla
  (10. + 11. + 15)
  Hersenstam (Truncus encephali)
  = Middenhersenen + brug + langwerpige medulla
  (7. + 10. + 15.)

Een overzicht van alle Dr-Gumpert-afbeeldingen vindt u op: medische illustraties

Uitgebreid merk

Het uivormige langwerpige merg (hersenstam) is ook opgebouwd in drie lagen, met een anterieure en posterieure zone en een kap ertussen (Tegmentum). Aan de voorkant van het verlengde merg lopen de twee piramides met de piramidevormige sporen, waarvan de kruising (piramide-kruising) het einde van het verlengde merg markeert. Aan de zijkant ervan zijn de olijven, waarvan de onderste cerebellaire benen (pedunculi cerebellares inferiores) zich uitstrekken tot aan het cerebellum. Aan de achterkant van dit deel van de hersenen (hersenstam) bevindt zich de diamantkuil; naast de reticulaire formatie, het gebied postrema (Braken centrum) en verschillende hersenzenuwkernen (van de VIII., IX., X. en XII. hersenzenuwen).

Zie voor meer informatie: Uitgebreid merk

Cerebellum

Het cerebellum als onderdeel van de hersenen rust aan de achterkant op de hersenstam en is ermee verbonden via drie cerebellaire stengels (Pedunculi = kleine voetjes) verbonden. Van de rest van de hersenen (cerebrum), waaronder het cerebellum zich bevindt, is het bedekt met een meningeale plaat (Tentorium cerebelli, tentorium = tent) Knippen.
Het cerebellum is verdeeld in de centraal gelegen cerebellaire worm (Vermis), die aan elke kant is omgeven door een cerebellaire hemisfeer. Geassocieerd met de worm, behoort de flocculus er ook toe (flocculus = klein zeildoek). Het oppervlak van het cerebellum bestaat uit groeven en windingen waardoor het in lobben kan worden verdeeld.

Zie voor meer informatie: Cerebellum

functie

Over het algemeen is dat zo Hersenstam van de hersenen die verantwoordelijk zijn voor de regulering van vitale processen zoals slaap, ademen, Bloeddrukniveau of mictie (Plassen).
a) Middenhersenen: In de middenhersenen (hersenstam) lopen opgaande paden naar de hersenen en dalen af ​​naar het ruggenmerg. Verder neemt het met de centrale grot grijs als onderdeel van de limbisch systeem een taak in de perceptie van pijn. De Zwarte kern speelt een rol in motorsysteem, van de Nucleus ruber bij de coördinatie van spierbewegingen en spierspanning (spierspanning). Aan Visuele processen (Oogbewegingen, visuele reflexen) net zoals Auditieve processen (auditieve reflexen) de hersenen zijn betrokken via de plaat met vier heuvels.
b) brug: Signalen naar het cerebellum worden in de brug geschakeld.
c) uitgebreid cijfer: Het langwerpige merg (hersenstam) vormt zich met de Formatio reticularis een belangrijk reflex- en coördinatiecentrum van de hersenen. De Piramide sporen (Corticospinale tractus) het leggen van de verbinding tussen de hersenschors en het ruggenmerg voor de regulatie van spierarbeid.
De Olive systeem vormt als schakelstation tussen het motorsysteem en het cerebellum.
De Formatio reticularis (Hersenstam) wordt zowel in de middenhersenen als in de brug en in het langwerpige merg aangetroffen. Hun taak is regulering vegetatief en meer affectief Activiteiten. Er zijn verbindingen met limbisch systeem (Humeur), naar Cerebrale cortex (Bewustwording, in slaap vallen, wakker worden, opwinding), naar de Ruggengraat (Pijnonderdrukking, motorische processen), naar sensorische systemen en naar motorische zenuwstations (Spierspanning, coördinatie van stereotiepe bewegingen, controle van oogbewegingen). Verder is de reticulaire formatie betrokken bij reflexen, waarbij de Slikken, zuigen, hoornvlies, vestibulaire reflex, oculomotorische reflexen zoals Secretoire reflexen tijdens de spijsvertering toegevoegd.
d) cerebellum: Het cerebellum, als onderdeel van de hersenen, speelt een rol bij de coördinatie en regulering van spierbewegingen, inclusief spierspanning (spierspanning) en de chronologische volgorde van bewegingen. Samen met de Labyrint orgel (Balans orgel) het zorgt voor balans. Het cerebellum ontvangt al deze taken visueel (met betrekking tot visie), auditief (met betrekking tot hoorzitting), vestibulair (de balans met betrekking tot), proprioceptief (betreffende de dieptegevoeligheid) en exteroceptief (Betreffende aanraking, trillingen, druk, pijn, temperatuur) informatie.