Vochtige pleuritis

invoering

De Borstvlies is een dunne huid die de binnenkant van de borst (pleura) bekleedt en ook de buitenkant van de longen (pleura) bedekt. De Borstvlies wordt doorkruist door vele zenuwen. Hierdoor is het ook extreem gevoelig voor pijn.
De functie van de pleura is om een ​​glijlaag te vormen voor de ademhalingsbewegingen van de longen.
In medisch taalgebruik wordt de pleura genoemd Borstvlies aangewezen. Een pleuritis wordt consequent pleuritis ("Pleura": pleura; "-itis": ontsteking) genoemd. Natte pleuritis (exsudatieve pleuritis) is een subgroep van pleuritis in het algemeen. In tegenstelling hiermee is de droge pleuritis (Pleuritis sicca).

oorzaken

Net zo oorzaak voor een pleuritis er zijn veel verschillende mogelijkheden. Micro-organismen (vaak bacteriën, minder vaak virussen of schimmelinfecties) kunnen betrokken zijn bij de ontwikkeling van pleuritis. In het verleden trad pleuritis vaak op in de loop van tuberculose Ziekte, maar is tegenwoordig zeldzaam geworden in het dagelijks leven in West-Europa.

Naast deze infectieuze vormen van pleuritis zijn er ook oorzaken die niet-infectieus zijn, zoals giftige stoffen die zowel chemisch als fysisch van aard kunnen zijn en pleuritis veroorzaken. Het kan bijvoorbeeld gebeuren dat een pleuritis na een Stralingsbehandeling treedt op.
Ook als resultaat van een Vasculaire occlusie (Longembolie) Long infectie of pancreatitis, pleuritis kan optreden wanneer de pathogenen zich verspreiden naar het borstvlies.
Als de betrokkene lijdt aan een kwaadaardige ziekte, kan de Longtumor veroorzaken pleuritis. Andere niet-infectieuze oorzaken kunnen reumatische aandoeningen zijn, processen na trauma of operaties.

Symptomen

Bij a vochtige pleuritis verzamelt vloeistof (Pus, bloed) tussen de pleura en pleura, deze worden genoemd Borstvliesuitstroming. In tegenstelling tot droge pleuritis kan het best zijn dat getroffenen nauwelijks pijn voelen, de pleurale effusie is hier primair verantwoordelijk voor.
Afhankelijk van hoe uitgebreid de pleurale effusie is, a Kortademigheid ontstaan ​​doordat de longen minder ruimte hebben om uit te zetten.
Niet-specifieke symptomen zoals koorts, hoesten of erg ziek voelen kunnen ook voorkomen. De ademen met pleuritis is meestal vlak om de ademhalingspijn zo laag mogelijk te houden. Door de afgevlakte ademhaling liggen de ontstoken delen van de longen langer dan normaal op elkaar en bestaat het risico, vooral bij vochtige pleuritis, dat het borstvlies en het borstvlies samengroeien.

diagnose

Allereerst zal de arts proberen via een gesprek meer te weten te komen over de symptomen. Als onderdeel van een lichamelijk onderzoek worden de ademhalingsbewegingen geanalyseerd en worden de geluiden van de longen onderzocht door auscultatie met de stethoscoop en tikken met de vinger.
In het geval van een natte pleuritis hoor je meestal nauwelijks een wrijvend geluid tijdens het luisteren, zoals het geval is bij droge pleuritis. De pleurale effusie verandert ook de geluiden bij het tikken op de longen.

Verder moet in het laboratorium koorts worden gemeten en het bloed worden onderzocht om ontstekingswaarden te bepalen.

Lees ook hierover Pleurale punctie

Met de beeldvormende diagnostiek aanvullende kennis kan worden opgedaan: In het geval van een vochtige pleuritis, de typische Pleurale effusie op echografie goed vertegenwoordigen. De pleurale effusie kan ook worden aangeprikt onder de echografische weergave, d.w.z. de vloeistof wordt door een naald uit het lichaam getransporteerd om de pleura en longpleura te ontlasten. De vloeistof die tijdens de punctie wordt verkregen, kan in het laboratorium op ziekteverwekkers worden onderzocht en vormt een belangrijke aanwijzing voor de volgende behandeling.
Ook in één Röntgenonderzoek een ophoping van vocht in de longen kan worden gevisualiseerd en de diagnose van natte pleuritis kan worden bevestigd. Een voordeel van de röntgenfoto is dat bijkomende ziekten (longontsteking, tuberculose, kwaadaardige processen). In ieder geval is het belangrijk om de oorzaak van de vochtige pleuritis vast te stellen en een tuberculoseziekte uit te sluiten door middel van screening (tuberculinetest, diagnose van sputum en maagsap). Indien nodig kan ook een computertomografie worden uitgevoerd.

Complicaties

Net zo complicatie pleuritis kan er toe leiden Verklevingen van de pleura (pleura). Dit komt door de oppervlakkige ademhaling van natte pleuritis, wat betekent dat de pleura en de longen langer dan normaal op elkaar liggen. Als de twee delen van de borsthuid aan elkaar kleven, leidt dit tot een functionele ademhalingsstoornis, omdat de longen beperkt zijn in hun ontwikkelingsvermogen.

behandeling

Terwijl de pleuritis is bedrust aangegeven om het lichaam te beschermen. Als je beter wordt met een Ademhalingsoefeningen begon de longen te trainen en de vorming van korst te voorkomen.
Bij ongecompliceerde processen kan het toedienen van pijnstillers nuttig zijn. Omdat hoesten erg pijnlijk kan zijn bij pleuritis, wordt de drang om te hoesten onderdrukt door hoestonderdrukkers.
Bij productief hoesten met sputum is het natuurlijk niet zinvol om de hoestdrang te remmen, omdat het slijm dan verwijderd dient te worden.

De andere medische therapie hangt af van de Oorzaak van pleuritis. Een door bacteriën veroorzaakte vochtige pleuritis wordt behandeld met antibiotica. Het ontstekingsproces kan ook doorgaan cortison medicatie worden ingeperkt. Tegelijkertijd probeert men verklevingen te voorkomen. Als de ontsteking of effusie ernstige kortademigheid veroorzaakt, kan zuurstof worden toegediend via een nasogastrische buis of masker.

De pleurale effusie moet in ieder geval tijdig uit de borst worden afgevoerd. Dit kan gedaan worden via een Doorboren gebeuren. Een operatie kan nodig zijn als de pleura en pleura sterk versmolten zijn en de functie van de longen beperkt is. Helaas is het in zeer late stadia niet altijd mogelijk om de efficiëntie van de longen te herstellen. Hoe eerder en effectiever u een vochtige pleuritis begint te behandelen, hoe korter de duur en hoe beter de prognose.