Bloedsomloopstoornis in de arm

definitie

We spreken van een doorbloedingsstoornis in de arm als er in het algemeen minder bloed en dus minder zuurstof in de arm komt of er minder bloed uit de arm kan stromen dan normaal.

Hoe herken je een circulatiestoornis in de arm?

De symptomen van circulatiestoornissen nemen meestal toe, afhankelijk van de ernst ervan.
Een eerste en vrij ongevaarlijk symptoom zijn koude handen. Veel mensen met koude handen hebben geen ernstig tekort aan bloedcirculatie, maar hebben in plaats daarvan een lage bloeddruk. Vooral vrouwen worden getroffen. Als er echter veel minder bloed in de arm zit, kan de hele extremiteit koeler en bleker zijn, afhankelijk van waar het probleem dat ten grondslag ligt aan de aandoening zich bevindt.

Een ander symptoom van de aandoening is pijn. Zowel te veel bloed als te weinig bloed in de arm veroorzaken pijn. Gevoelloosheid of tintelingen kunnen ook op een probleem duiden.

Lees meer over het onderwerp: Koude handen

Pijn

Pijn is zeker een veel voorkomend symptoom voor stoornissen in de bloedsomloop. Pijn alleen wordt echter omgekeerd geen indicator van stoornissen in de bloedsomloop. Orthopedische problemen zoals Overbelasting, Ongevallen of Ontsteking zijn veel vaker voorkomende oorzaken.

Als er inderdaad sprake is van een stoornis in de bloedsomloop, treedt de pijn meestal op in het gebied met minder zuurstof.

Als bijvoorbeeld een meer permanent Als een vat geblokkeerd is, is de pijn blijvend.

Wanneer de sluiting acuut is de pijn begonnen plotseling. Maar als er een tijdelijke blokkering is, zal de pijn tijdelijk verdwijnen.

tintelen

Tintelingen en andere abnormale gewaarwordingen zijn veel voorkomende symptomen. Iedereen ervaart het ongemakkelijke tintelende gevoel wanneer warm bloed terugstroomt in koude handen. Naast stoornissen in de bloedsomloop kan tinteling ook voorkomen bij veel andere ziekten. Vaak ligt de oorzaak van een tintelend gevoel bij klachten in de zenuwen, die ook tot verdere afwijkende gewaarwordingen leiden. Bij carpaal tunnelsyndroom kan er een tintelend gevoel en pijn in de hand zijn als gevolg van een beknelde zenuw. Voor een exacte opheldering dient een arts te worden geraadpleegd.

Kan een tintelend gevoel duiden op een stoornis in de bloedsomloop? Lees hier meer over.

Therapie van circulatiestoornissen in de arm

De therapie van een circulatiestoornis hangt af van de oorzaak.

Pijnstillers zoals ibuprofen kunnen worden ingenomen om een ​​snelle verbetering op korte termijn te bereiken tot de laatste therapie. Toepassing van koude of warmte kan ook helpen. Als een mechanische obstructie de bloedstroom verstoort, moet deze worden verwijderd. Deze omvatten het splitsen van het bindweefselkoord over de carpale tunnel of het verwijderen van ribben die sterk op de armslagaders drukken.

Bij sommige vormen van circulatiestoornissen kunnen medicijnen worden gebruikt. Als atherosclerose een algemeen probleem is voor de patiënt, kan profylactische ASA worden ingenomen. In het geval van vasculaire spasmen, zoals het Raynaud-syndroom van de hand, helpen calciumkanaalblokkers om pijnlijke vasculaire spasmen te verminderen. Maar ook medicijnen zoals Naftidrofuryl kan de toestand verbeteren. Als er een ontsteking is, worden steroïden zoals cortison gedurende een periode van een paar dagen tot weken toegediend om de ontsteking snel onder controle te houden.

Lees meer over het onderwerp:

 • Therapie van circulatiestoornissen
 • Geneesmiddelen voor stoornissen in de bloedsomloop

Huismiddeltjes voor stoornissen in de bloedsomloop in de arm

Er zijn een aantal huismiddeltjes beschikbaar om de bloedcirculatie te verbeteren.

Aanvankelijk kunnen waterbaden in de armen de bloedcirculatie bevorderen. Er zijn echter ziekten waarbij armbaden gecontra-indiceerd zijn. Daarom moet de behandelende arts hierover worden geïnformeerd. Dit geldt ook voor het gebruik van andere huismiddeltjes.
Verder gelden

 • Ginko,
 • Meidoorn en
 • Gemberthee bevordert de bloedcirculatie.
 • Ook uien en
 • Knoflook zou een positief effect hebben op de bloedvaten.
 • Voor uitwendig gebruik en ter verbetering van de lokale bloedsomloop, cayennepeper of
 • Bergpijnboomolie kan worden gebruikt.
 • Over het algemeen hebben bewegen en sporten ook een positief effect op de bloedcirculatie.

Lees meer op: Homeopathie voor stoornissen in de bloedsomloop

Wat veroorzaakt stoornissen in de bloedsomloop in de arm?

In principe kan men differentiëren of er te veel of te weinig bloed in de arm zit als gevolg van de circulatiestoornis. Bij trombose vormt zich een stolsel op de vaatwand, bijvoorbeeld als er een centraal veneuze katheter aanwezig is of de arm zich in een ongunstige positie bevindt. Dit stolsel verstopt het veneuze systeem waardoor er minder bloed kan wegvloeien. Hierdoor is er natuurlijk ook minder vers bloed met zuurstof. De arm is gezwollen, pijnlijk en meestal koeler dan de andere arm.

Het is vergelijkbaar met een embolie. Het stolsel vormt zich niet direct ter plaatse, maar wordt vanaf een andere locatie ingespoeld en sluit het vat. Soms is dit het geval bij gebroken botten in de onderarm.

Arteriosclerose beschrijft de verharding van de slagaders. De binnenkant van de slagader wordt versmald door afzettingen in de vaatwand. Risicofactoren zijn ongezonde voeding, gebrek aan lichaamsbeweging, hoge bloedlipideniveaus, diabetes mellitus en nicotineconsumptie.

Thoracaal uitlaatsyndroom beschrijft de vernauwing van de bloedvaten en zenuwen die de arm voeden in het gebied van de nek, ribben en sleutelbeen. De symptomen verergeren bij het werken boven het hoofd. In deze situaties ontwikkelt zich een pulstekort (zwakkere of afwezige pols), die gepaard gaat met pijn en gevoelloosheid in de arm.

Bij het subclavia-steal-syndroom is de Armslagaderdie de arm voedt, bekneld of vernauwd is. Een mogelijkheid is compressie door een extra rib of de meer voorkomende arteriosclerose.Door de vernauwing komt er te weinig bloed in de arm, wat resulteert in pijn, gevoelloosheid, tintelingen, koelte en bleekheid. Daarnaast is er een helling van de slagaders die het hoofd voeden in de richting van de armen, waardoor de hersenen onvoldoende worden gevoed. Duizeligheid, verminderd zicht of gehoor kunnen hierop wijzen.

Vasculitis is wanneer een vat ontstoken is. Het probleem bij vaatontsteking is schade aan de vaatwand, waarop occlusies kunnen ontstaan. Er is een voorbeeld van vasculitis op de armen Winniwarter-burger, die de kleinere slagaders van jonge mannen die roken, doen ontsteken. Als gevolg hiervan treden trombose en necrose op, worden de vingers zwart en sterven ze af. Alleen een onmiddellijke stopzetting van het roken en medicatie die de vaten weer opent, kunnen dit voorkomen.

Ten slotte is er ook nog een vasculaire spasme als mogelijke oorzaak van de circulatiestoornis. De vaatspieren trekken samen als reactie op externe prikkels zoals kou of stress.

Bloedsomloopstoornis in de hand

Een veel voorkomende aandoening van de bloedsomloop die alleen de hand treft, is de ziekte van Raynaud. Dit is een pijnlijke wee (Contractuur) de vaatspieren, wat leidt tot onvoldoende toevoer van de hand. In totaal wordt ongeveer 3-5% van de bevolking getroffen. Meestal zijn het jonge vrouwen wier bloedvaten gevoelig zijn voor koude of stressvolle situaties.

Een andere oorzaak van stoornissen in de bloedsomloop in de hand is carpaal tunnel syndroom. Bij dit proces worden zenuwen en vaten in het gebied van de pols vernauwd door een bindweefselkoord (retinaculum flexorum). Symptomen zijn pijn die aanvankelijk vooral 's nachts optreedt, tintelingen en gevoelloosheid, en de hand vervaagt als de slagader ook wordt vernauwd. Door het retinaculum te splitsen, wordt de beklemming verwijderd en verdwijnen de symptomen.

Lees meer over het onderwerp: Carpaal tunnel syndroom en aandoeningen van de bloedsomloop van de handen

Bloedsomloopstoornissen van de vingers

Een typische plotseling optredende stoornis van de bloedsomloop van de vingers is het syndroom van Raynaud, dat vooral bij slanke jonge vrouwen voorkomt.Veel koude vingers of handen kunnen ook duiden op een gebrek aan doorbloeding. Een onschuldige reden hiervoor is een te lage bloeddruk, waar vooral jonge vrouwen last van hebben. Een andere mogelijke oorzaak van stoornissen in de bloedsomloop in de vingers zijn verschillende inflammatoire vaatziekten.

Bloedsomloopstoornissen bij het syndroom van Raynaud

Bij het syndroom van Raynaud worden de vingers bleek na blootstelling aan stress of kou. Dit kan zo ver gaan dat de vingers blauw worden door een gebrek aan doorbloeding. Dan is er een verhoogde bloedtoevoer naar de vingers, waardoor ze roodachtig worden.

Het syndroom van Raynaud komt vaak voor bij systematische ziekten, vooral bij ziekten van het reumatische type. Het kan echter ook alleen voorkomen. Als het syndroom van Raynaud optreedt, is het belangrijk om een ​​systemische ziekte uit te sluiten die moet worden behandeld.

Meestal is er geen oorzaak. Auto-immuunziekten of eerdere schade aan de slagaders zijn zeldzaam. Meestal begint Raynaud met het wit worden van de vingers. Een aanhoudend tekort aan zuurstof zorgt ervoor dat ze blauw worden. Nadat de vasculaire spasmen zijn verdwenen, worden ze vurig rood. Veel aanvallen van Raynaud kunnen worden gestopt door zich te onthouden van nicotine, te beschermen tegen kou en stress te verminderen. In ernstige gevallen kunnen geneesmiddelen zoals calciumremmers worden toegediend om het bloedvat profylactisch open te houden.

Lees meer over het onderwerp: Syndroom van Raynaud

Niet alleen de armen kunnen worden aangetast door het syndroom van Raynaud, het kan ook leiden tot een circulatiestoornis in de tenen. Lees voor de belangrijkste informatie over het onderwerp "Bloedsomloopstoornissen in de tenen" ook het volgende artikel: Bloedsomloopstoornis in de tenen

Bloedsomloopproblemen in de armen en benen

Bloedsomloopstoornissen komen veel vaker voor in de benen dan in de armen.
In veel gevallen leidt aderverkalking tot een slechte bloedcirculatie. Bij arteriosclerose leiden afzettingen of calcificaties tot een vernauwing van het bloedvat en een moeilijke doorbloeding. Omdat atherosclerose door het hele lichaam voorkomt, is het niet ongebruikelijk dat verschillende delen van het lichaam worden aangetast door een slechte bloedcirculatie. Atherosclerose neemt in de loop van de jaren chronisch toe.

Atherosclerose wordt voornamelijk verergerd door roken, hoge bloeddruk en diabetes mellitus. Maar te hoge bloedlipideniveaus dragen ook bij aan de vorming van aderverkalking. De ziekte die hieruit voortvloeit, wordt PAOD (perifere arteriële arteriële ziekte) genoemd. Dit manifesteert zich meestal in de benen. De armen kunnen echter zelden worden aangetast.
Afhankelijk van de ernst leidt het na een bepaalde loopafstand tot pijn in de benen, waardoor de betrokkene stopt. In de omgangstaal spreekt men ook van claudicatio intermittens.

Mogelijk bent u ook geïnteresseerd in:

 • Bloedsomloopstoornissen in de benen
 • Perifere arteriële aandoening

Bloedsomloopstoornis in slechts één arm - rechts of links

Er is meestal geen verschil tussen stoornissen in de bloedsomloop in de rechter- en linkerarm. Alle hier besproken oorzaken kunnen beide armen treffen.

Bloedsomloopstoornissen in de arm tijdens de zwangerschap

Tijdens de zwangerschap neemt de stolling toe om bloedverlies tijdens de bevalling te verminderen.

Tijdens de zwangerschap wordt het vaatstelsel ook geconfronteerd met grote veranderingen ten opzichte van zijn normale toestand. Het bloedvolume en de hartslag nemen toe.

De rode bloedcellen vermenigvuldigen zich ook, maar niet in die mate dat het bloedvolume toeneemt. Hierdoor zijn er relatief minder rode bloedcellen die de zuurstof vervoeren. Uiteindelijk wordt het stollingssysteem versterkt om het bloedverlies na de geboorte zo laag mogelijk te houden.

De handen worden vaak aangetast tijdens de zwangerschap, vooral 's nachts. Dit komt door het carpale tunnelsyndroom, dat in meer detail wordt beschreven in de subsectie "Hand".

Diagnose van circulatiestoornissen in de arm

Om de oorzaak te achterhalen wordt eerst een nauwkeurige anamnese afgenomen, bijvoorbeeld om te informeren naar risicofactoren voor aderverkalking. Ook de tijd en duur en de trigger van de symptomen kunnen een eerste indicatie zijn. Met een echo en een Doppler-onderzoek kan de doorlaatbaarheid en het stromingsgedrag van aders en slagaders worden aangetoond. Obstakels worden onthuld. Indien nodig kan ook een CT- of MRI-onderzoek met contrastmiddel in de bloedvaten worden uitgevoerd. Om bijvoorbeeld een extra rib als oorzaak van de bloedsomloopstoornis uit te sluiten, kan een röntgenfoto nuttig zijn.

Bij het syndroom van Raynaud kan een koude provocatie worden gebruikt om een ​​aanval uit te lokken en om de verbinding te verzekeren.

Welke arts behandelt circulatiestoornissen in de armen?

Een doorbloedingsstoornis in de armen kan eerst door uw huisarts worden beoordeeld en eventueel worden behandeld. Afhankelijk van de oorzaak van de stoornis in de bloedsomloop, kan het nodig zijn om andere specialisten in te schakelen voor behandeling.
Vaatchirurgen voeren chirurgische ingrepen uit op de bloedvaten. Als hartproblemen leiden tot een stoornis in de bloedsomloop, wordt een cardioloog ingeschakeld voor therapie. Er zijn ook artsen die gespecialiseerd zijn op het gebied van angiologie. Angiologie behandelt specifiek ziekten van de bloedvaten.

Meer gedetailleerde informatie is te vinden op: Welke arts behandelt een stoornis in de bloedsomloop?

Aanbevelingen van de redactie

Mogelijk bent u ook geïnteresseerd in:

 • Syndroom van Raynaud
 • Home remedies voor stoornissen in de bloedsomloop
 • Koude handen
 • arteriosclerose
 • trombose
 • Therapie van circulatiestoornissen
 • Bloedsomloopstoornis hersenen
 • Bloedsomloopstoornis darm
 • Bloedsomloopstoornis oog
 • Bloedsomloopstoornissen retina
 • Bloedsomloop stoornis hart
 • Bloedsomloopstoornis voeten
 • Bloedsomloopstoornissen veroorzaakt door roken
 • Kan een tintelend gevoel duiden op een stoornis in de bloedsomloop?
 • Welke arts behandelt een stoornis in de bloedsomloop?