Dit zijn de symptomen die u kunt zien als u vasculitis heeft

invoering

Vasculitis is een ontsteking van de bloedvaten. Er wordt onderscheid gemaakt tussen talloze verschillende typen die aan deze groep ziekten worden toegewezen. Vasculitis kan veel verschillende symptomen veroorzaken, omdat het bijna elk orgaan kan aantasten.

Als bepaalde symptomen optreden zonder enige andere aanwijsbare oorzaak, kunnen deze wijzen op de aanwezigheid van vasculitis.Uiteindelijk kan de diagnose echter alleen worden gesteld door middel van speciaal laboratoriumonderzoek in het bloed en eventueel een weefselmonster.

Overzicht van de symptomen

Omdat bloedvaten zich in elk orgaan en deel van het lichaam bevinden, kan vasculitis symptomen veroorzaken in elk orgaansysteem.

 • Veranderingen aan de huid zoals verkleuring of bloeding komen bijvoorbeeld vaak voor.
 • De ogen kunnen ook worden aangetast en roodheid of visuele stoornissen optreden.
 • Als de hersenen erbij betrokken zijn, kunnen hoofdpijn maar ook een beroerte met verlamming en spraakstoornissen optreden.
 • Een mogelijk symptoom van de handen is het pijnlijk vervagen van de vingers.
 • Ademhalingsproblemen en het ophoesten van bloed zijn mogelijke symptomen van vasculitis waarbij de longen betrokken zijn.

Geen van de bovenstaande symptomen is echter doorslaggevend voor de aanwezigheid van vasculitis. Een andere oorzaak kan altijd verantwoordelijk zijn en een diagnose kan uiteindelijk alleen worden gesteld door middel van een medisch onderzoek.

Leer meer over: Vasculitis - Wanneer bloedvaten ontstoken raken

Symptomen op de huid

Verschillende symptomen van vasculitis kunnen op de huid voorkomen en kunnen wijzen op de aanwezigheid van de ziekte.
Zijn de kleinste bloedvaten (Haarvaten) Beïnvloed door de ontsteking kunnen zogenaamde petechiën ontstaan demonstreren. Dit zijn puntvormige bloedingen die niet met een vinger kunnen worden weggeduwd. Ze komen meestal voor op de onderbenen.

Een ander symptoom op de huid dat duidt op een specifieke vorm van vasculitis is dat Livedo reticularis. Dit is een netachtige roodheid. Voor een andere vorm van vasculitis zijn bliksemachtige, blauwachtig rode huidveranderingen typerend, die worden genoemd Livedo racemosa zijn aangewezen. Naast de huid wordt ook het slijmvlies vaak aangetast door vasculitis en kunnen er bijvoorbeeld pijnlijke aften en petechiën ontstaan.

Zenuwstelsel symptomen

Wanneer het zenuwstelsel wordt aangetast door vasculitis, kunnen de symptomen sterk variëren.
Als kleinere bloedvaten in het zenuwstelsel beschadigd zijn, leidt dit meestal tot tintelingen of abnormale gewaarwordingen, meestal de Handen of voeten aangetast zijn. Schade aan speciale zenuwvezels kan ook de functie van de zweetklieren aantasten, zodat ook een droge huid een mogelijk symptoom kan zijn.

In zeldzame gevallen zijn zelfs de robuuste zenuwen die de bewegingssignalen doorgeven, aangetast, zodat een mogelijk symptoom van vasculitis in het zenuwstelsel bijvoorbeeld verlamming van een arm of been kan zijn.

Symptomen in de hersenen

Sommige vormen van vasculitis treffen onder andere of zelfs uitsluitend de hersenen. Dit is te herkennen aan symptomen zoals aanhoudende doffe hoofdpijn, slecht geheugen, concentratiestoornissen of duizeligheid. Psychische symptomen zijn ook mogelijk als een verandering van zijn.

Als grote bloedvaten worden aangetast door vasculitis, kan dit ook leiden tot een beroerte. Als dit voorkomt bij jonge mensen met de typische symptomen zoals hemiplegie of spraakstoornissen, kan dit duiden op vasculitis. Epileptische aanvallen of psychosen zijn ook mogelijke symptomen die kunnen worden toegeschreven aan vasculitis in de hersenen.

Mogelijk bent u ook geïnteresseerd in dit onderwerp: Wat zijn de symptomen van een psychose?

Symptomen van allergische vasculitis

Allergische vasculitis is een bijzondere vorm met een voorheen onverklaarde oorzaak De onderliggende oorzaak van de vaatbeschadiging is vermoedelijk een overmatige activiteit van het eigen afweersysteem van het lichaam, wat onder meer leidt tot een ontstekingsreactie van de kleine bloedvaten. In de regel kan allergische vasculitis niet worden onderscheiden van andere vormen door zijn symptomen.

Gewoonlijk treden algemene symptomen zoals koorts of vermoeidheid het eerst op. Andere mogelijke symptomen van allergische vasculitis zijn gewrichtspijn en punctiforme huidbloedingen. Symptomen zoals roodheid of pijn kunnen ook in de ogen voorkomen. Buikpijn en bloederige diarree zijn mogelijke symptomen wanneer ook het maagdarmkanaal wordt aangetast.

Als meerdere van de genoemde symptomen samenkomen, moet rekening worden gehouden met de aanwezigheid van vasculitis. Uiteindelijk is de enige manier om te bepalen of de symptomen te wijten zijn aan allergische vasculitis, een weefselmonster.

Lees ook: Allergische reactie

Symptomen van leukocytoclastische vasculitis

Leucocytoclastische vasculitis is een grote subgroep van vasculitiden die worden gedefinieerd op basis van bepaalde veranderingen die in het weefsel kunnen worden gedetecteerd.
Diagnose is daarom alleen mogelijk door microscopisch onderzoek van een huidweefselmonster door een patholoog. Symptomen kunnen leukocytoclastische vasculitis niet onderscheiden van andere vormen van vasculitis.
Mogelijke symptomen zijn daarom over het algemeen alle symptomen die in principe kunnen optreden als gevolg van vasculitis. Naast algemene symptomen zoals koorts en verminderde prestaties, behoren rode ogen en gewrichtspijn tot de meest voorkomende. Er kunnen puntvormige bloedingen of ruwe knobbels op de huid ontstaan. Als er inwendige organen zijn betrokken, zijn er tal van andere niet-specifieke symptomen mogelijk, afhankelijk van de besmetting.

Symptomen rond de ogen

Wanneer vasculitis de ogen aantast, kunnen symptomen zijn onder meer rood worden van het bindvlies of oogleden en wazig zien.
Afhankelijk van welk deel van de ogen is aangetast, kan dubbel zien optreden of neemt de gezichtsscherpte af. Het is ook mogelijk dat het ene oog meer wordt aangetast dan het andere. In de meeste gevallen is er echter een andere vorm van ontsteking met dergelijke symptomen, die vaak goed te behandelen zijn en weer afnemen. Als er echter een verdenking bestaat van vasculitia zoals temporale arteritis als gevolg van andere symptomen, moet onmiddellijke behandeling met glucocorticoïden worden uitgevoerd, zodat er geen blijvende schade zoals slechtziendheid optreedt.

Zelfs als dergelijke symptomen ondanks medische behandeling gedurende een lange periode aanhouden, is onder andere vasculitis een mogelijke oorzaak van het ongemak in de ogen en moet dit worden opgehelderd.

Symptomen van de nier

Bij sommige vormen van vasculitis worden ook de nieren aangetast.
Nierziekte kan indirect verschillende symptomen veroorzaken, die op de aanwezigheid van vasculitis kunnen duiden. Nierschade veroorzaakt onder meer een verhoging van de bloeddruk, die onder andere wordt veroorzaakt door hoofdpijn kan worden opgemerkt. Bloed in de urine kan ook wijzen op een nieraandoening en moet door een arts worden gecontroleerd.
Soms wordt ook pijn gevoeld in de rechter- of linkerflank. Als vasculitis leidt tot een uitgesproken afname van de nierfunctie, kan dit ook leiden tot waterretentie, jeuk en een vertroebeling van het bewustzijn. In dat geval moet meestal een kunstmatige niervervangingsprocedure zoals dialyse worden uitgevoerd om het bloed te ontgiften.

Verdere informatie hierover: Symptomen van nierfalen

Symptomen op de longen

Verschillende vormen van vasculitis veroorzaken onder meer symptomen in de longen.
De symptomen die dit veroorzaakt, kunnen wijzen op de aanwezigheid van deze ziekte, maar er moet altijd rekening worden gehouden met andere oorzaken zoals een infectieziekte of kanker. Een typisch symptoom is het ophoesten van bloed, ook kortademigheid in rust en verergering bij inspanning zijn mogelijke klachten. Bovendien is er bij veel vormen van vasculitis een verhoogd risico op vorming van bloedstolsels in de bloedvaten. Deze kunnen onder meer een longembolie veroorzaken. Zo'n acute ziekte manifesteert zich vaak als een plotseling begin van kortademigheid en toegenomen hoesten.

Mogelijk bent u ook geïnteresseerd in deze onderwerpen:

 • Long infectie
 • Hoe herken je longkanker?

Symptomen aan de vingers

Met name mogelijke symptomen op de vingers die op vasculitis kunnen duiden, zijn onder meer een koud gevoel en pijn.
Het zogenaamde Raynaud-fenomeen komt vaak voor. In dit geval worden een of meer vingers als een aanval opgeblazen omdat het bloedtoevoerende vat samentrekt. Vervolgens lopen de aangedane vinger (en) blauw aan. Na een tijdje stroomt er weer meer bloed naar binnen en wordt het rood.

Een bijzonder uitgesproken vorm van deze vasculitis op de vingers is te herkennen aan het feit dat weefsel op de vingerkootjes sterft en zwarte huidafwijkingen achterblijven. In dat geval moet de aangedane vinger geheel of gedeeltelijk worden geamputeerd om een ​​ontstekingsreactie te voorkomen.

Leer meer over: Syndroom van Raynaud

Hoe veranderen de symptomen in de loop van de tijd?

De ziektegroep vasculitis omvat een groot aantal ziektebeelden, waarvan sommige heel verschillend zijn en niet bij iedereen op dezelfde manier ontstaan. Daarom kan er geen algemene uitspraak worden gedaan over hoe de symptomen van vasculitis in de loop van de tijd veranderen.
In de regel is de ziekte niet te genezen. Als dit echter tijdig wordt herkend en een daaropvolgende therapie succesvol is, verdwijnen de symptomen langzaam. Vaak is de getroffen persoon zelfs volledig symptoomvrij. Terugval en opflakkeringen kunnen echter op elk moment voorkomen.

In minder gunstige gevallen kunnen de symptomen echter direct blijven toenemen. Dit kan gebeuren als de ziekte niet op tijd wordt herkend of als de behandeling niet wordt uitgevoerd of niet werkt. In het ergste geval is er kans op schade aan het eindorgaan, bijvoorbeeld aan de longen of het hart, wat uiteindelijk levensbeperkend kan zijn.
Bij sommige vormen van vasculitis is een beroerte ook op jonge leeftijd mogelijk en kan onder meer leiden tot hemiplegie en spraakstoornissen.

Churg-Strauss-vasculitis

Churg-Strauss-vasculitis is een bijzondere ziekte die vooral de luchtwegen aantast. Het is ook bekend als eosinofiele granulomatose met polyangitis.
Aanvalachtige kortademigheid en bloederig sputum kunnen als typische symptomen optreden. Bovendien wordt in ongeveer de helft van alle gevallen van Churg-Strauss-vasculitis ook het hart aangetast. Mogelijke symptomen zijn kortademigheid bij inspanning en pijn achter het borstbeen. Ernstige schade aan de kransslagaders kan zelfs een hartaanval veroorzaken.

Aanbevelingen van onze redactie

 • Vasculitis - Wanneer bloedvaten ontstoken raken
 • Reumatoïde artritis
 • reuma
 • Ochtend stijfheid
 • Wegener-granulomatose